Ondersteunt
Adviseert
Ontwikkelt

HRM Noord ontwikkelt en implementeert samen met u HR Beleid

Samen met u nadenken en vaststellen hoe HR beleid er uit moet komen te zien om nog meer te kunnen bijdragen aan uw doelstellingen. Tijdelijke toevoeging van (denk)kracht aan het HR-team, om een verandering door te kunnen voeren naast de dagelijkse werkzaamheden.

  • Bepalen welke visie op HRM passend is voor de organisatiedoelstellingen.
  • Bepalen welke HRbeleidskeuzes hieruit voortvloeien.
  • Analyseren in hoeverre de bestaande HR instrumenten elkaar versterken, dan wel tegenwerken en in hoeverre ze nog passend zijn.
  • Werken aan draagvlak voor de keuzes, bij medewerkers, medezeggenschap en management
  • Indien gewenst opstellen van een Management Development traject, passend bij de verandering.
  • Begeleiden van het medezeggenschapstraject.
  • Vertalen van beleid naar instrumenten en werkprocessen zoals: Arbeidsmarktverkenning, Werving, Selectie, Mobiliteit (in en extern), Opleiding en scholing, Personele planning, Verzuim, Duurzame inzetbaarheid,
  • Implementeren van het nieuwe beleid, trainen en ondersteunen van het management.

Neem contact op

Voor meer informatie of afspraak