Ondersteunt
Adviseert
Ontwikkelt

De ondersteuning is mogelijk in onder meer de volgende rollen:

 

Project- Programmamanager

Daar waar de eigen medewerkers onderdeel zijn van de verandering kan een externe manager het doel bewaken zonder dat eigen belangen of de eigen positie in de weg zit.

 • Implementatie van nieuw HR beleid.
 • Optimaliseren HRprocessen.
 • Professionaliseren HRafdeling.
 • Cultuurprogramma’s gericht op ander gedrag.
 • Management Development Programma’s.
 

Interim HR adviseur

Tijdelijke vervanging of versterking van het HR team, in verband met ziekte of vertrek van een medewerker of vanwege een groot project.

 • Tijdelijk HR adviseur of HR business partner.
 • Tijdelijk coördinator of leidinggevende om een verandering met het HR team door te voeren.
 • Advisering aan leidinggevenden op het gebied van complexe specifieke (individuele) dossiers; bijvoorbeeld met betrekking tot verzuim, functioneren, of aanname van nieuwe medewerkers of tijdens een veranderingsproces.
 

Sparringpartner – Denkraamverruimer - Luisterend oor

Er zijn momenten in uw loopbaan of vraagstukken waar u mee te maken krijgt waarbij u de behoefte heeft met iemand te sparren. Niet alle vraagstukken zijn geschikt om binnen de eigen organisatie te bespreken, omdat iedereen zijn eigen belangen heeft. Je kunt een band pas plakken als het lek gevonden is.

 • Neutrale onafhankelijke gesprekspartner.
 • Eerlijk en kritisch met kennis van zaken over veel onderwerpen.
 • U krijgt uw opties helder en kunt weer verder.