Ondersteunt
Adviseert
Ontwikkelt

Advisering kan onder meer vanuit de volgende rollen

1. Organisatieadviseur:

Analyseren welke organisatiestructuur past bij de organisatiedoelstellingen, knelpunten in de organisatie opsporen en met betrokkenen verbeteringen vinden.

 • Analyseren van ervaren problemen binnen of tussen afdelingen, soms lastig te benoemen, laat staan aan te pakken. Iemand van buiten heeft een frisse blik, ziet wat knelt.
 • Analyseren van de organisatiestructuur in relatie tot werkprocessen; zijn deze wel logisch gebouwd?
 • Processen analyseren, knelpunten en verstoringen in verantwoordelijkheden en bevoegdheden in beeld brengen en verbeteren.
 • Met betrokkenen werken aan verbeteringen, met als doel beter lopende processen.

2. Adviseur Medezeggenschap voor ondernemers en OR-en:

 

Advies voor ondernemers (kleine, middelgrote organisaties)

Vakbonden trainen “hun” ondernemersraden. Directeuren en bestuurders volgen maar zelden een OR training, terwijl ze in hun contacten wel dezelfde taal moeten spreken. ´Binnen- en buitenband moeten wel dezelfde maat hebben´.

 • Begeleiden van de ondernemer in medezeggenschapstrajecten.
 • Adviseren over de Wet op de medezeggenschapsraden, de rol en positie medezeggenschap.
 • Meedenken in advies en instemmingstrajecten.
 

Advies voor ondernemingsraden

Medezeggenschap is van waarde voor een organisatie, mits professioneel georganiseerd. En dat is medezeggenschap die zich baseert op een doelstelling met een plan en zich bewust is van haar rol en positie. Soms ontbreekt het een OR aan kennis en/of ervaring om hier invulling aan te geven. “Met wat olie op ketting loop het allemaal weer wat soepeler”.

 • Helpen een goede aanpak te vinden.
 • Als externe deskundige mee te denken over specifieke onderwerpen.
 • Helpen advies of instemming te formuleren.
 

Bemiddeling

Soms loopt de relatie vast tussen werkgever en medezeggenschap en ontstaat er een patstelling. Vanuit mijn brede achtergrond begrijp ik zowel de werkgever als de medezeggenschap waardoor ik in staat ben beiden tot elkaar te brengen.

 • Helpen gemeenschappelijke belangen te vinden.
 • Verbinden van partijen.